Trafikförsäkring

Som bilägare måste du ha en trafikförsäkring enligt lag, och det är den minsta omfattning du kan välja på din bilförsäkring. Trafikförsäkringen gäller för personskador, skador på andra fordon och andra personers egendom efter en trafikolycka, om det var föraren av din bil som orsakade skadan.​

Trafikförsäkringen gäller utan självrisk förutom om föraren av bilen är yngre än 25 år vid skadetillfället. Då är självrisken 1 000 kronor.​​​
  • Trafikförsäkring gäller inte för skador på din egen bil eller på saker som du förvarar i bilen. Vill du ha en försäkring som även gäller för skador på din egen bil ska du välja halvförsäkring​ eller helförsäkring​.
  • Skulle du bli påkörd av någon annan, får du ersättning både för krockskada på din bil och om du själv eller någon annan person i bilen skadas från den påkörande partens trafikförsäkring.
  • Eftersom det är lag på att ha trafikförsäkring när du äger en bil, ska du köpa försäkring från samma dag som du bli ägare till bilen. Gör du inte det måste du betala en avgift till Trafikförsäkringsföreningen. Om du ställer av bilen hos Transportstyrelsen behövs ingen trafikförsäkring under tiden som bilen är avställd. 

Även om din bil inte skulle vara värd så mycket kan det vara bra att ha en försäkring som gäller även för bärgning. Då ska du välja halvförsäkring.

Trafik

Gäller för personskador, skador på andra fordon och annans egendom som uppstår efter en trafikolycka med bilen. Fullständig information hittar du i våra villkor

Förar- och passagerarolycksfall

En olycksfallsförsäkring som ger extra ersättning om bilens förare eller passagerare skadas efter en trafikolycka. Försäkringen betalar även kristerapi med upp till tio behandlingstillfällen per försäkrad.

Privat Sjukvård

En försäkring med omtanke som ger både förare och passagerare i den försäkrade bilen snabb tillgång till privat specialistvård, operation, sjukgymnastik och rehabilitering efter en trafikolycka.

Villkor

Självrisker

Trafiksjälvrisken är 0 kr. För företag är den 10 % av pbb*. Om en skada orsakats av en förare som är yngre än 25 år är självrisken 1 000 kr. Även vid vissa brott gäller försäkringen med särskild självrisk. *Prisbasbelopp

Om bilförsäkringens innehåll


Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om bilförsäkring.

Vad gäller bilförsäkringen för?

Du kan se exakt vilken omfattning bilförsäkringen har i ditt försäkringsbrev. Försäkringen gäller bland annat för:
* Den försäkrade bilen.
* Det som kan räknas som normalt tillbehör och avmonterad utrustning till bilen.
* Stereo, tele- eller annan elektronisk utrustning – även navigationssystem – som är fast monterad och konstruerad att användas bara i bilen.
* En extra uppsättning däck.

Det finns ingen övre gräns för ersättningsbeloppet för försäkrad egendom. Med fast monterad menar vi att det behövs verktyg för att ta bort utrustningen.

Trafikförsäkringen gäller för personskador och skador på annan persons egendom.

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna Kort-systemet och vid transport mellan dessa länder.  


När gäller inte försäkringen?

I vissa fall gäller inte försäkringen – eller så kan ersättning helt utebli. Det gäller till exempel vid följande situationer:

* Om försäkringstagaren inte är bilens verklige ägare och huvudsaklige brukare.

* Om föraren gör sig skyldig till rattfylleri.

* Om föraren inte har det körkort eller den ålder som krävs.

* Om bilen använts trots att körförbud har meddelats.

* Vid skador som uppstår under tävling, träning för tävling, eller körning på inhägnad bana.

* Om bilen stjäls av någon som tillhör samma hushåll som försäkringstagaren och vid olovligt brukande.

* Om bilen befinner sig utomlands mer än halva försäkringsavtalstiden. 

* Om du orsakar en skada avsiktligt eller genom grov vårdslöshet. 

Vad händer om jag kör med sommardäck på vintern?

Mellan den 1 december och den 31 mars är det lag på att använda vinterdäck om det är vinterväglag ute. Kör du med sommardäck efter den 1 december och råkar ut för en skada får du betala 5 000 kr mer i självrisk vid vagnskada.

Gäller bilförsäkringen vid övningskörning?

Bilförsäkringen gäller vid övningskörning precis på samma sätt som när du själv kör bilen. En förutsättning för att försäkringen ska gälla är att både den som övningskör och den som är handledare och sitter bredvid uppfyller Transportstyrelsens krav och regler för övningskörning.

Jag vill ändra hur mycket jag kör. Hur gör jag?

Ring eller mejla oss så hjälper vi dig med det. 

Priset på din bilförsäkring baseras bland annat på hur många mil du kör per år. Om du kör mer nu än tidigare behöver du kanske ändra den körsträckeklass du har valt på försäkringen. Milintervallerna är indelad i följande körsträckeklasser: 

0 - 1000 mil  

1001 - 1500 mil  

1501 - 2000 mil  

2001 - 2500 mil  

över 2501 mil

Du kan ändra intervallet för körsträckan på din försäkring när som helst under året. Om du kör mindre än beräknat justerar vi priset när din bilförsäkring förnyas nästa gång. Då kan du kontrollera om du har haft rätt körsträckeklass, som motsvarar de antal mil du kört under året.  

Vad gäller avställningsförsäkringen för?

Avställningsförsäkringen gäller för stöld, brand, rättsskydd och vagnskada och är alltså inte lika omfattande som en halv- eller helförsäkring. Därför är också priset lägre. Avställningsförsäkring kallas även för garageförsäkring.

Får jag köra med en avställd bil?

Du får bara köra en avställd bil den närmaste vägen till och från bilbesiktningen samma dag som du har tid för besiktning. Under den färden gäller bilförsäkringen på samma sätt som innan du ställde av bilen.

Gäller den tidigare ägarens försäkring vid ägarbyte?

Nej, det gör den inte. Vid ägarbyte måste köparen av bilen försäkra bilen så fort köpet är klart för att kunna köra iväg med bilen. Den tidigare ägarens bilförsäkring upphör att gälla när ni skriver på ägarbyteshandlingarna. En del tror att man kan "låna" den tidigare ägarens försäkring tills man har kommit hem. Men så är det alltså inte.

Vad är en bonusklass?

Den rabatt du får på bilförsäkringen baseras på hur länge du har haft körkort och hur många skadefria år du har. Rabatten delas in i olika klasser – bonusklasser. Det finns nio bonusklasser och ju högre klass du har desto mer rabatt får du.

Om du orsakar en skada med bilen sänks bonusklassen med tre steg nästa gång din försäkring förnyas.

Måste jag ha en bilförsäkring?

Ja. Äger du en bil som är registrerad och används i trafiken måste du ha en trafikförsäkring för bilen. Om du inte har trafikförsäkring hos ett försäkringsbolag tar TFF – Trafikförsäkringsföreningen – ut en avgift av dig som bilägare.

Vad är Trafikförsäkringsföreningen?

Det är en samarbetsorganisation för Sveriges trafikförsäkringsbolag. Trafikförsäkringsföreningen betalar ut ersättning till dem som skadas av fordon som är oförsäkrade, okända eller utländska. Det är därför de bilägare som inte försäkrar sin bil med en trafikförsäkring hos ett försäkringsbolag får betala en avgift till Trafikförsäkringsföreningen. Läs mer om avgiften för oförsäkrade bilar på Trafikförsäkringsföreningens hemsida. Trafikförsäkringsföreningens hemsida.