Märkesförsäkring bara för Škoda 

Logo Škoda

Försäkra din Škoda

Välj Škoda Försäkring - en märkesförsäkring anpassad för just din bil. Vi garanterar att din Škoda repareras med originaldelar på en auktoriserad verkstad och att alla personer du möter är experter på din bil.

Ditt pris framställs automatiskt. Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter.

Välj rätt försäkring för din bil

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring gäller för personskador, skador på andra fordon och annans egendom på grund av trafikolycka.

Halvförsäkring

I halvförsäkring ingår försäkring för bland annat stöld, brand, bärgning och glasskador.

Helförsäkring

Helförsäkring gäller för skador på din egen bil efter trafikolycka, även om det var du som orsakade olyckan.

 

Orange bil parkerad vid kust.

Vad påverkar priset på bilförsäkringen?

Flera olika faktorer på verkar priset på försäkringen. Exempel på vad som påverkar kostnaden är:

Din ålder, hur länge du har haft körkort och om du har kört skadefritt.

Var du bor. Risken för skador varierar mellan storstad och landsbygd.

Hur många mil du kör på ett år.

Väljer du högre självrisk på vagnskadeförsäkringen då blir priset lägre.

Bilmodell och tillverkningsår påverkar reperationskostnaden och priset på försäkringen.