Hämtar information

Självrisker

När en skada på bilen har inträffat och skadan ersätts från bilförsäkringen, får du själv stå för en del av skadekostnaden. Det är det som kallas självrisk.

Vilken självrisk gäller?

Här kan du se vilka självrisker som gäller från och med den 1 december 2017 Om din försäkring har förnyats efter det gäller självriskerna i tabellen. Om din försäkring ännu inte har förnyats gäller självriskerna enligt ditt försäkringsbrev och det tidigare försäkringsvillkoret.

Välj självrisk för vagnskada

Är bilen privatägd kan du välja mellan fyra olika fasta självrisker: 2 500 kr, 4 500 kr, 7 000 kr eller 10 000 kr. Ju högre självrisk du väljer för vagnskada, desto lägre blir priset på försäkringen. Har du har helförsäkring hos oss kan du se vilken självrisk du har valt i ditt senaste försäkringsbrev. Om du har vagnskadegaranti framgår din självrisk på vagnskadegarantibeviset.

Om det är en företagsbil kan du välja en rörlig självrisk på 10 prisbasbelopp, men du kan också välja någon av dom fyra fasta självriskerna, för att få en premie vill vi att du ringer oss. * Prisbasbeloppet 2018 är 45 500 kr Här kan du läsa om självrisker för företagsbilar.

Villkor

Självrisker

Om en skada orsakats av en förare som är yngre än 25 år kan det tillkomma en extra självrisk på 1 000 kr. Även vid vissa brott gäller försäkringen med särskild självrisk.

Om du har en företagsbil gäller andra självrisker

Trafik 0 kr
Stöld 1 800 kr - 0 kr om bilen har fabriksmonterat larm. (vid stöld ur bil) - 1 000 kr om bilen har eftermonterat larm. (vid stöld ur bil) - 0 kr om bilen har spårsändare eller elektronisk startspärr (vid helstöld)
Räddning 1 200 kr
Glas 1 800 kr​
Feltankning 4 500 kr
Brand 1 500 kr
Maskin Se villkor för mer information.
Rättsskydd 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr
Vagnskada Välj mellan 2 500 kr 4 500 kr 7 000 kr 10 000 kr.
*Prisbasbelopp