Hämtar information

Självrisk företagsbil

Här har vi sammanställt självriskerna för företagsbil. Har du har helförsäkring hos oss kan du se vilken självrisk du har valt i ditt senaste försäkringsbrev. Om du har vagnskadegaranti framgår din självrisk på vagnskadegarantibeviset. Om du har en privatägd bil ska du läsa självrisker för privataägda bilar.

Vilken självrisk gäller?

Här kan du se vilka självrisker som gäller från och med den 1 december 2017 Om din försäkring har förnyats efter det gäller självriskerna i tabellen. Om din försäkring ännu inte har förnyats gäller självriskerna enligt ditt försäkringsbrev och det tidigare försäkringsvillkoret.

Välj självrisk för vagnskada

För en företagsägd bil kan du välja en rörlig självrisk på 10 prisbasbelopp eller så kan du välja mellan fyra olika fasta självrisker: 2 500 kr, 4 500 kr, 7 000 kr eller 10 000 kr, för att få en premie vill vi att du ringer oss.

Självrisker företagsbil

Om en skada orsakats av en förare som är yngre än 25 år tillkommer en extra självrisk på 1 000 kr. 
Även vid vissa brott gäller försäkringen med särskild självrisk. 

Trafik 10 % av pbb*
Stöld 10 % av pbb*
0 kr om bilen har fabriksmonterat larm (vid stöld ur bil)
1 000 kr om bilen har eftermonterat larm (vid stöld ur bil)
0 kr om bilen har spårsändare eller elektronisk startspärr (vid helstöld)
Räddning 5 % av pbb*
Glas 5 % av pbb*
Självrisken är 200 kronor om du väljer att att reparera istället för att byta ut rutan.
Feltankning 10 % av pbb*
Brand 10 % av pbb*
Maskin Se villkor
Rättsskydd  5 % av pbb*
Vagnskada

10 % av pbb*
Företagsbilar har också möjlighet att välja fast självrisk, ring oss för prisuppgift.

  * Prisbasbeloppet 2018 är 45 500 kr